x
logo

Korzyści z realizacji inwestycji

KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH
Dzięki nowej linii oraz stacji elektroenergetycznej skorzystają wszyscy Polacy – poprzez zwiększenie gwarancji zasilania odbiorców.

KORZYŚCI DLA SUBREGIONU RYBNICKO-JASTRZĘBSKIEGO
W wymiarze lokalnym nowe linie gwarantują mieszkańcom i przedsiębiorstwom zwiększenie mocy przyłączeniowej i poprawę pewności zasilania. Sprzyjają nowym inwestycjom oraz zwiększają możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii. Zapewniają też stałe wpływy do budżetu gmin z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości inwestycji na obszarze gminy. Podatki zaś zawsze przekładają się na różnorakie korzyści dla mieszkańców.

WSPIERANIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI
Nie można też pominąć współpracy dobrosąsiedzkiej. Na przestrzeni lat staramy się wypracować sobie opinię dobrych partnerów, zaangażowanych w życie lokalnych społeczności, którzy rozumieją potrzeby gmin i ich mieszkańców.

Jesteśmy organizatorem programu WzMOCnij swoje otoczenie, którego celem jest integracja i aktywizacja członków lokalnych społeczności wokół spraw, które są dla nich istotne. Informacje o programie oraz zasadach przyznawania środków są na stronie: wzmocnijotoczenie.pl